IMED PACIENTES 2.0
Make and manage your medical appointments from your mobile

Installeren

Afspraak maken Medisch dossier inzien

963 00 30 01

De afdeling verloskunde van IMED Valencia positioneert zich als referent in de stad.

Persberichten | 3 de Diciembre de 2018

Patricia, de moeder van de kleine Olivier kwam haast per toeval op de spoedeisende hulp van IMED Valencia nadat ze een second opinion wilde over haar zwangerschap. Ondanks dat ze in een ander ziekenhuis te horen had gekregen dat alles in orde zou zijn, had zij het vermoeden dat er iets niet klopte. En ze bleek gelijk te hebben want nadat ze werd onderzocht door het gynaecologisch team van IMED Valencia, werd besloten om haar op te nemen ter observatie. Eenmaal op de zaal werd een behandeling gestart met antibiotica en corticoïden om de organen van de baby te laten groeien in verband met verdenking van een voortijdige bevalling.

 “als het niet bij mij was opgekomen om naar dit ziekenhuis te komen, had ik mijn baby thuis verloren” aldus Patricia.

Patricia had een infectie, en na slechts 48 uur te zijn opgenomen begonnen de weeën en werd er met spoed een keizersnede verricht. De bevalling verliep goed ondanks de ernst van de situatie en Olivier werd met slechts 27 weken + 1 dag geboren –wat als extreem prematuur wordt beschouwdt- met een lengte van 32.5 cm en een gewicht van slechts 650 gram. Zoals bij alle te premature baby’s (geboren vóór de 28 weken zwangerschap) vertoonde Olivier een grote prematuriteit in de ontwikkeling van zijn organen en een hoog risico op sterfte. Hij had onrijpe longen waardoor hij snel na de geboorte en eenmaal op de intensive care werd aangesloten aan de mechanische beademing, dat een aantal weken duurde.

Gedurende het verblijf op de IC, van in totaal 4 maanden – 112 dagen om exact te zijn -  onderging Olivier onder andere aan diverse sepsis, twee ademhalingsstilstanden, een retrolentale fibroplasie dat moest worden verholpen door een oogarst en een cholestase.

Borstvoeding, contact met huid en 24 uurs toegang tot IC

Vanaf het eerste moment werd gezorgd dat de voeding die Olivier kreeg de eigen moedermelk was, de beste voeding voor elk baby en vooral voor te vroeg geboren baby’s. In het begin werd de melk toegediend d.m.v. een orale sonde in verband met de toestand en mogelijkheden. Eenmaal stabiel kreeg Olivier directe borstvoeding”, aldus Lidia Gil, supervisor van de verpleging van de neonatale IC van IMED Valencia.

Een van de voordelen die de Neonatale IC van IMED Valencia biedt is de 24 uurs toegankelijkheid zodat ouders de mogelijkheid hebben om zolang als ze willen bij hun kind te blijven. Hierover vertelde Patricia:”toen mijn zoon door moeilijke tijden doorging bleef ik de hele nacht bij hem en hield hem constant in de gaten, wat voor mij zeer geruststellend was. Ik heb enkel woorden van dank aan al het personeel van IMED Valencia, verloskunidgen, gynaecologen, verpleegpersoneel, receptie en restuarant… door allen werden we formidabel behandeld.

Supergespecialiseerde pediatrische afdeling

Dr. Natalia Julve, verantwoordelijke en coordinator van de Neonatale IC van IMED Valencia, en bovendien specialiste in neuropediatrie  richtte alle aandacht op de ontwikkelingen van de kleine Olivier. “Het was een moeilijk geval, zoals practisch alle extreme prematuren. We hebben diverse problemen die te voorschijn kwamen moeten behandelen. Gelukkig beschikken we bij IMED Valencia over gespecialiseerd personeel en technologische middelen om extreme prematuren succesvol te behandelen. Olivier is een sterk en gezond kindje en is na 4 maanden eindelijk thuis met bij zijn ouders.

 
  • Olivier junto a sus padres y parte del equipo de la UCINP de IMED Valencia
  • Dra Natalia Julve y los padres de Olivier
  • Patricia con su hijo en brazos
  • Dra Natalia Julve y los padres de Olivier