Work in IMED Hospitales. An opportunity to develop professionally in an organization that is expanding. More info

Afspraak maken Medisch dossier inzien

Contact

Afdeling Vervroegde Bijstand

De voornaamste doelstelling van de Afdeling Vervroegde Bijstand is er voor te zorgen dat kinderen die kampen met ontwikkelingsproblemen en/of leerstoornissen (spraak, motoriek, sociaal, cognitief en aanpassing) of tot risico-groepen behoren, alle middelen ter beschikking krijgen om ontwikkeling en welzijn te bevorderen. De afdeling Vervroegde Bijstand van IMED.

Atención temprana

Doelstellingen

Heeft derhalve de volgende doelstellingen:

 • Verminderen van gevolgen van handicap of afwijkingen over de algehele ontwikkeling van het kind.
 • Optimaliseren, daar waar mogelijk, van het verloop van de ontwikkeling van het kind.
 • Noodzakelijke compensatie middelen invoeren, verwijderen van belemmeringen en aanpassingen doen aan specifieke behoeften.
 • Vermijden of verminderen van verschijning van efecten van de handicap of aanverwanten die veroorzaakt worden door een stoornis of een hoge risico situatie.
 • Gehoor geven aan de behoeften en vragen van de familia.
 • Het beschouwen van het kind als middelpunt.

Pathologieën

Op onze afdeling behandelen wij verschillende ontwikkelingsproblemen zoals:

 • Autisme
 • Simpele spraakachterstank
 • ADHD
 • Algemene Ontwikkelingsachterstand
 • Leerstoornissen
 • Gedragsproblemen
 • Syndromen (Down, Asperger, etc.)

Professionals

Heeft derhalve de volgende doelstellingen

Paloma Carceller Sauras

Paloma Carceller Sauras

ATENCIóN TEMPRANA

IMED Levante, IMED International Center

Afdeling Vervroegde Bijstand, Hersenletsel eenheid