Work in IMED Hospitales. An opportunity to develop professionally in an organization that is expanding. More info

Bestill time og last ned journaler eller analyseresultater

Kontakt

Barnomsorg i tidlig alder

Hovedmålet med Enhet for barnomsorg i tidlig alder er at barn med økt risiko for å utviklingsforstyrrelser eller lærevansker (språk, motorisk, sosial, kognitiv og tilpasning) får alt som vil styrke deres kapasitet for utvikling og velferd.

Atención temprana

Målsettinger

IMEDs enhet for barnomsorg i tidlig alder setter følgende mål:

 • Redusere effekten av mangler på barns utvikling.
 • Bedre (så langt som mulig) barns utvikling.
 • Innføre kompensasjonsmekanismer, fjerne barrierer og tilpasning til spesifikke behov.
 • Unngå eller redusere forekomsten av bivirkninger eller tilknyttede underskudd forårsaket av en forandring eller tilfeller med høy risiko.
 • Delta på og møte behovene og kravene til familien og miljøet der barnet lever.
 • Se barnet som en aktiv gjenstand.

Patologier

I vår avdeling behandler vi alle typer vanskeligheter i utviklingen som:

 • Autismespekteret
 • Tale- og språkforstyrrelser
 • Mangel på hensyn med eller uten hyperaktivitet
 • Gjennomgripende utviklingsforstyrrelser
 • Lærevansker
 • Atferdsendring
 • Syndromer (Down, Aspergers osv.)

Professionals

Stab

Paloma Carceller Sauras

Paloma Carceller Sauras

ATENCIóN TEMPRANA

IMED Levante, IMED International Center

Oppmerksomhet ved tidlig alder, Hjerneskadeenhet