Work in IMED Hospitales. An opportunity to develop professionally in an organization that is expanding. More info

Bestill time og last ned journaler eller analyseresultater

Kontakt

Fra ledelsen i organisasjonen IMED Hospitales, et foretak som er viet til å gi medisinske tjenester innenfor det fastsatte omfanget, er vi klar over at formidlingen av kvalitetsservice til pasientene er en grunnleggende pilar for riktig funksjon av foretaket, samtidig som vi tar hensyn til vern av miljøet i våre mål og handlinger, og forplikter oss til å implementere og vedlikeholde sertifiseringen av et system for integrert forvaltning av kvalitet og miljø i henhold til normativet ISO 9001 og 14001.

ISO IMED Hospitales

For å fremme tiltak som bidrar til å forbedre kvaliteten av tjenestene ved å sikre kundetilfredshet og miljøvern, definerer ledelsen sin Kvalitet og miljøsikkerhet i kompromiss med følgende prinsipper:

  • Legge planer forkontinuerlig opplæring for alle de ansatte i organisasjonen med sikte på å kunne sikre de høyeste kvalifiseringer i arbeidet de utfører og omsorgen de viser pasientene.
  • Stadig oppnå bedre teknologier som er tilgjengelige på markedet og vedlikeholde en kontinuerlig moderniseringsplan for våre ressurser og midler for å oppnå maksimal kvalitet.
  • Overholde kravene for anvendelse, både de som er fastsatt av kundene, de lovbestemte kravene og andre krav som organisasjonen pålegger.
  • Etablere forbedringsverktøy for å oppnå kontinuerlig forbedring av effektiviteten i våre integrerte forvaltningssystemer.
  • Øke ressursene for å oppnå en effektiv forvaltning av eventuelle klager og meddelelser fra de berørte partene, og på den måten fremmekundetilfredsheten.
  • Hindre forurensning ved å redusere effekten forårsaket av de viktigste miljømessige forholdene, spesielt avfall fra våre aktiviteter og tjenester.
  • Fastsette angivere for kvalitet og miljø som tillater oss å måle etterlevelsen av de kravene og målene fastsatt i våre prosesser og miljøprestasjonene i vår organisasjon.